April 5, 2020
NEWS / PRESS

Utshaya Kuzwele uPamela ‚Nomina‘ Bhulu Odabuka eZimbabwe

Kuhlelo Woza Friday silentombazane esakhulayo uPamela Nothando Bhulu owazakala kakhulu ngegama lakhe lokucula Nomina, ocula ekwele Germany.

UNomina udume okwamagama kwela Majelimani njalo ungene ngodumo olukhulu.

„Mina ngazalelwa ePlumtree eTshangwe lapho okuphuma khona ugogo umama ka mama. Eskolo ngangise Tshankwa Primary School ngihlala logogo ngasengisiya eGaberone ngaya hlala lemuli yangakithi, umama lobaba wami ophuma eBotswana. Ngasengisiya ke eMogoditshane Junior School and then afterwards ngaye Ledumang Senior School.

“Kuthe ke abazali sebebhubhile ngasengisiya eGermany lapho okuhlala khona umngane wami esasifunda sonke eLitumang and then ngasengisenza ke iA levels and then ngaya ecollege ngebusiness and then ngasengisiya ke eUniversity eAachen.“

Pamela Nothando Bhulu (Photo: Nomina)
Pamela Nothando Bhulu (Photo: Nomina)

Umculo wakhe uwupheka ekhonale eMunich. Igama elithi Nomina waliphiwa ngubani ?

„Igama lami uNomina elokucula ngaliphupha and l just liked the idea. Angikabi le album ephandle okwamanje but ngile ialbum which is ready for now. Senga releaser amasingles angu 5. Ngaqalisa ngo ‘Mamaland’ iremix yengoma kaYvonne Chaka Chaka then kwalandela ingoma yami engayibhalayo ‘Dont cry Africa’, ‘Baby love’, ‘Amadlozi’ which featured by abanawami, my brothers from Botswana and then kwalandela ke okwamanje u’Fetish Daddy’.

Nomina uqale esemncane ukucula kukanti umama wakhe wamenza wabalomdlandla wokuthi athande ukucula.

„Umama wami she is the one who influenced me ukubana ngibengumuntu oculayo ngoba umama wayethanda ukuhlabela kakhulu. Ngiyacabanga ngama weekend we would watch ama church choirs kuTV. She was really supportive of me ukubana ngibe ngumuntu ohlabelayo. Ingoma zami ngizama ukubana zibe lemessage so, nxa umuntu engalalela uDont cry Africa its about hope and then uBabie Love layo its about dealing with loss and then uAmadlozi its about amasiko ethu ukubana singawakhohlwa and then okwakathesi uFetish Daddy is about sexual abuse eyabantwana.”

UNomina ...
UNomina …

Umculo wakhe ukuze udume kangaka kukhona abanye asebenza labo ukupheka loluluju.

„Ngisebenza labantu abanengi abaphumemazweni atshiyeneyo eAngola, Cameroon, America, Holland, Zimbabwe, Botswana. Yah so uproducer wami laye uvela lapha eGermany. Kuhamba kahle nje, kusocial media Dont Cry Africa did very well, Mamaland also and then Amadlozi laye okwamanje over 500,000 views on YouTube uFetish Daddy one million views on YouTube so l think l am doing quite fine ofcourse there is room for more.“

Ngomunye wabaculi beZimbabwe obukelwa lokulalelwe ngabantu abanengi kumakhasi okuzilibazisa, kusocial media. Tshiya umlayezo kubalaleli ungakahambi Nomina.

„Try and assist us to grow ngoba really imusic layo at the end of the day is business ngoba u have to invest a lot of money in the production. Abalaleli labo nxa bethanda ingoma basisapote ngokudownloader ingoma kumbe bastreame kumbe baye kuYouTube ba-subscribe and so on. So my songs they are there kumadigital stores onke and then kusocial media ngiku Facebook as Nomina and then Instagram Nomina_music.“

Kuhle ukubona abantwana bakithi bephakamisa igama leZimbabwe phetsheya ngemsebenzi emihle. UNomina usezingeni eliphezulu kwezomculo nguye ebesilaye kuhlelo Woza Friday.